Custom Search

Site Index | Kids | Kitchen | Shopping | Poetry | Weddings | Travel | Basic Irish | Quotes | Books | Music | Movies | Trivia | Blessings | Jokes | Links |

 News Page

History Page
Traditions, folklore, history and more. If it's Irish, it's here. Or will be!

"People will not look forward to posterity who never look backward to their ancestors."
-Edmund Burke

Home Page

Index


Kids Page

Kitchen Recipe Page


Quotes

Library: Books, Movies, Music

Prints & Photos

Poetry

Jokes


Irish WeddingShops Ireland


Bunús na Gaeilge
(Basic Irish)


Circle of Prayer

BlessingsDid You Know?


Himself/Herself

Write to Us

Readers Write..

Links/Link to Us

Advertise with us

Awards & Testimonials

Submissions Guide


   

St. Patrick's Day Message from the President of ireland, Mary McAleese - 2011

Beannachtai na Féile Pádraig ar chlann mhór dhomhanda na nGael, sa bhaile agus ar fud na cruinne, ar ár lá náisiúnta ceiliúrtha féin.

My best wishes to everyone who is celebrating Saint Patrick's Day 2011. All across the world, on this our famous national day, Irish people and their friends join in joyful, fun-filled celebrations of our great heritage and fascinating culture. It's a day that reminds us of the enduring solidarity of the global Irish family, the strength it gives us and the pride.

Beset as we are by economic difficulties, we take hope and inspiration from past problems transcended, from the peace which is growing in our land and from the depths of courage and generosity which underpin the rich community and civic life we enjoy.

We know St Patrick was an immigrant but he was also a volunteer. It is volunteers at home and abroad who not only fly the flag for Ireland on St. Patrick's Day but, all year round, build up and sustain a culture of generosity that enriches life in so many different ways. They are the backbone of our country and they are its heart and its soul. On the 17th March, these volunteers will mobilise under the banner of St. Patrick in a national and international showcase of the indomitable Irish - especially, the volunteering Irish at their very best. Then it will be back to the committees, the fundraising, the planning, the helping and the daily turning up which are the stock-in-trade of the volunteer.

In this year with its special focus on volunteering and on this day of parades, music, dance and colourful spectacle which is so reliant on volunteers, I send my warmest wishes and thanks to all who organise and participate in this great global festival. May you have a very happy and very special Saint Patrick's Day 2011.

President of Ireland

St. Patrick's Day Message from the President of ireland, Mary McAleese - 2010

Beannachtaí na Féile Pádraig ar chlann mhór dhomhanda na nGael, sa bhaile agus ar fud na cruinne, ar ár lá náisiúnta ceiliúrtha féin.

Warmest greetings to everyone who is celebrating Saint Patrick's Day 2010, wherever you are in the world. On this day we set aside our problems and remember the joy in life that comes from good company and the celebration of a great culture.

Saint Patrick's Day is a time for fun and laughter, for showcasing the best of the Irish and for demonstrating our pride in homeland and heritage. Saint Patrick's own life story is worth remembering during these tough times for he himself faced and overcame great personal hardship that tested him to the limits. The family of the Gael gathers in his name in Ireland and in many diverse parts of the world. We are lucky to have such a large global family. It has proved itself to be a very precious and important resource in every generation. In recent years it has been an indispensable enabler of the Peace Process which is consolidating and strengthening little by little. Northern Ireland is enjoying the longest continuous period of devolved power-sharing since the Good Friday Agreement of 1998. The recent Hillsborough Agreement was another significant step in the completion of devolution and represents an important milestone on the path to long-term stability and normalisation. It took considerable generosity of spirit on all sides to secure this historic peace and we can look forward to the many benefits of a rapidly growing culture of good neighbourliness instead of wasteful division.

The commitment of our global Irish family is now being harnessed as never before with initiatives like the Farmleigh Conference and the new Global Irish Network, all intent on putting their talents and ideas at the service of Ireland's economic recovery. Thanks to our global family the link with Ireland has been kept alive over generations and our culture introduced to countless millions throughout the world. Saint Patrick's Day is marked and relished in a myriad of places in a celebration that is both local and global and that is quintessentially Irish yet warmly welcoming of friends from other cultures and traditions. So whether you are parading down the street of a small rural Irish village or one of the largest cities in the world, Saint Patrick's Day parade is a shared celebration with the same deep pride and love of life and of community at its heart.

To every Irish person and to every friend of Ireland, I wish you a happy and enjoyable Saint Patrick's Day 2010.

As Gaeilge:

Beannachtaí na Féile Pádraig ar chlann mhór dhomhanda na nGael, sa bhaile agus ar fud na cruinne, ar ár lá náisiúnta ceiliúrtha féin. Beannachtaí ó chroí don uile dhuine a cheiliúrann Lá Fhéile Pádraig is cuma cá háit a bhfuil tú ar domhan. Ar an lá seo cuirimid ár ndeacrachtaí i leataobh agus tugaimid chun cuimhne an t-aoibhneas sa saol a eascraíonn as dea-chomhluadar agus ceiliúradh ar chultúr den scoth. Tráth é Lá Fhéile Pádraig don spraoi agus don gháire, le sárthaispeántas a dhéanamh ar an gcuid is fearr den Éireannachas agus le léargas a thabhairt ar ár mórtas as ár dtír dúchais agus as ár n-oidhreacht. Is fiú beatha Phádraig Naofa féin a thabhairt chun cuimhne sa tráth achrannach seo ó b'éigean dó fein aghaidh a thabhairt ar chruatan mór pearsanta agus é a shárú, cruatan a chráigh é thar fhulaingt. Bailíonn na Gaeil le chéile ina ainm in Éirinn agus in an-chuid áiteanna éagsúla ar domhan. Tá an t-ádh linn clann mhór dhomhanda mar í a bheith againn. Chruthaigh sí go maith mar acmhainn thar a bheith luachmhar agus tábhachtach i ngach glúin. Le blianta beaga anuas bhí sí ina héascaitheoir fíór-riachtanach ar an bPróiseas Síochána atá á dhaingniú agus ag dul ó neart go neart diaidh ar ndiaidh. Is é seo an tréimhse leanúnach is faide de chomhroinnt cumhachta déabhlóidithe i dTuaisceart Éireann ó Chomhaontú Aoine an Chéasta 1998. Céim shuntasach eile i gcomhlánú na déabhlóide a bhí i gComhaontú na Cromghlinne le déanaí agus ba gharsprioc tábhachtach é ar an mbealach i dtreo socrachta agus normálaithe fadtéarma. Léiríodh méid fiúntach de mhóraigeantacht spride ar gach taobh agus an tsíocháin stairiúil seo á baint amach. Agus is féidir linn a bheith ag súil le han-chuid tairbhí ag éirí as cultúr dea-chomharsanachta a bheith ag teacht chun cinn in áit an easaontais dhiomaltaigh.

Táthar ag baint leas as tiomantas mhuintir na nhÉireann ar fud an domhain níos mó ná riamh le tionscnaimh mar Chomhthionól Farmleigh agus an Líonra Domhanda Éireannach, iad uile dírithe ar a gcuid buanna agus smaointe a chur ar fáil ar mhaithe le biseach ar gheilleagar na hÉireann. A bhuí lenár muintir ar fud na cruinne, tá an nasc le hÉirinn coinnithe beo leis na glúnta agus tá na milliúin gan áireamh ar fud an domhain tar éis eolas a chur ar ár gcultúr.

Déantar ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig agus baintear taitneamh as in iliomad áiteanna, ceiliúradh idir áitiúil agus dhomhanda agus atá de dhlúth agus d'inneach an Éireannachais ach a chuireann fáilte mhór roimh chairde ó chultúir agus traidisiúin eile. Mar sin is cuma má bhíonn tú ar mhórshiúil sráide i sráidbhaile tuaithe beag in Éirinn nó i gceann de na cathracha is mó ar domhan, is comhcheiliúradh é paráid Lá Fhéile Pádraig arb é an mórtas diongbháilte agus an grá céanna don bheatha agus don phobal atá ina chroílár.

Guím Lá Fhéile Pádraig sona agus taitneamhach i 2010 ar gach uile Éireannach agus ar gach cara le hÉirinn.MARY McALEESE
PRESIDENT OF IRELAND


St Patrick's Day Greetings from President McAleese- 2008
Beannachtaí na Féile Pádraig ar chlann mhór dhomhanda na nGael, sa bhaile agus ar fud na cruinne, ar ár lá náisiúnta ceiliúrtha.

I am delighted to send St Patrick's Day greetings to all those taking part in this year's celebrations, whether at home in Ireland or around the world. St Patrick's festival is our special opportunity to deepen and celebrate the bonds of heritage and affection which link the global, Irish family and its friends worldwide. It is a great showcase of the Irish love of life and this year, more than any in our recent past, is one to savour with special joy. The welcome return of devolved government to Northern Ireland has brought to the island of Ireland a promising era of peace, prosperity and partnership. Thank you for all the support and encouragement you invested in our long, hard journey to this time of concord. There can be little doubt that the best is yet to come!

I hope that the many new immigrants to Ireland who will be joining the celebrations this year will take inspiration from the most influential immigrant of them all, St Patrick himself. Today his name and that of Ireland are synonymous and each year as we gather in his honour, we can see the widening global reach and richly diverse character of his extensive family. To each one of you I wish a wonderful St Patrick's Day 2008. Enjoy it wherever you are! May St Patrick long continue to bless you, his beloved Ireland and her people.

Mary McAleese

President of Ireland

Teachtaireacht La Fhéile Pádraig ón Uachtarán Mhic Ghiolla Íosa
Beannachtaí na Féile Pádraig ar chlann mhór dhomhanda na nGael, sa bhaile agus ar fud na cruinne, ar ár lá náisiúnta ceiliúrtha féin.

Ta ríméad orm beannachtaí na Féile Pádraig a chur ar gach duine atá páirteach i gceiliúradh na bliana seo, is cuma cé acu in Éirinn nó thar sáile atá siad. Tugann ceiliúradh na Féile Pádraig deis ar leith dúinn ár naisc oidhreachta agus ceana a threisiú le clann dhomhanda na nGael, agus lenár gcairde ar fud an domhain. Is léiriú iontach é ar an lúcháir sin na beatha atá ag na Gaeil, agus is mó an chúis atá againn ceiliúradh a dhéanamh i mbliana ná mar a bhí le tamall de bhlianta. Cuireadh fáilte roimh an déabhlóidiú rialtais arís i dTuaisceart Éireann, agus tá tús á chur anois le ré nua ar oileán na hÉireann, a thugann geallúintí síochána, ratha agus comhpháirtíochta dúinn uile. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil libh go léir as an tacaíocht agus an spreagadh a thug sibh dúinn le linn ár dturais fhada dheacair go dtí an pointe comhaontaithe seo. Níl aon cheist faoi ach go bhfuil an barr feabhais le teacht fós!

Ta súil agam go mbainfidh na hinimircigh nua iomadúla chun na hÉireann, a bheidh ag ceiliúradh inár gcomhluadar i mbliana, inspioráid ón imirceach sin ba mhó tionchar ar fad, Naomh Pádraig féin. Ta a ainm agus ainm na hÉireann ceangailte go dlúth lena chéile sa lá atá inniu ann, agus éiríonn a chlann níos flúirsí agus níos ilchineálaí gach bliain. Guím gach rath oraibh go léir ar an ócáid ceiliúrtha seo na Féile Pádraig 2008. Bainigí taitneamh as, cibé áit a bhfuil sibh! Go gcuire Naomh Pádraig a bheannacht de shíor ar oileán na hÉireann agus ar a mhuintir.

Máire Mhic Ghiolla Íosa
Uachtarán na hÉireann
Photo Credit: RTÉ

For President McAleese St. Patrick's Day Greetings of previous years, please click below:

President McAleese St. Patrick's Day Greetings 2007 and 2006

President McAleese St. Patrick's Day Greetings 2005 and 2004

President McAleese St. Patrick's Day Greetings 2003 and 2002

 

Fri, Feb 2, 2018

Irish God and Goddess of love

Oengus is the Irish God of love, beauty and youth. According to the old folklore, his kisses became birds. It is also said that he dreamed of a beautiful maiden, named Caer, for whom he searched all over Ireland. Eventually, he found her chained to 150 other maidens, destined to become swans at the time of Samhain. Legend has it that Oengus transformed himself into a swan and was united with his love.
Aine of Knockaine is the Irish Goddess of love. She is also known as the Fairy Queen of Munster and as a goddess of fertility beause she has control and command over crops and animals, especially cattle. Another name by which she is known is Aillen. To learn more about Irish mythology, please click Irish Myths & Legends.
Photo Credit: Wikipedia

Click for More Culture Corner.
Love the aroma of a turf fire? Experience the next best thing with Irish Incense, the peaceful, nostalgic scent that will transport you back in time and place. The perfect gift for Christmas or any other occasion, order now. A special offer for Irish Culture and Customs visitors: 10% discount on all products! Just enter the Coupon Code ICC200 in the Check out section of the web site.
Click here for Irish Incense.


Love in Chaos
by Mary McAleese

Writing with the authority of a woman who has herself suffered from sectarian violence, but who has been actively involved for many years in the search for peace in Northern Ireland, Mary McAleese is tough and loving, serious but full of wit and humor. Excerpted and edited from back cover.
Click here for Love in Chaos


 

Site Index | Kids | Kitchen | Shopping | Poetry | Weddings | Travel | Basic Irish
Quotes |
Books | Music | Movies | Trivia | Blessings | Jokes | Links |

  All contents copyright © 2001 through 2011 inclusive - all rights reserved.
March 4, 2011
   
Rollover button Images:
Wedding LaRose, Kids Reading & Kitchen Apples and Tea from All Posters prints.
The information provided on this site is offered as-is, without warranty. This site's owners, operators, authors and partners disclaim any and all liability from the information provided herein.
Any trademarks or registered trademarks on this site are the property of their respective owners.
 

This Web Site Bashed, Kicked & Glued together by Russ Haggerty.